Pomiary elektryczne

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonujemy kompleksowe pomiary instalacji elektrycznych do 1kV – odbiorowe oraz okresowe.  

Prace wykonujemy na terenie m. Gdańska.

Zakres:

 • Pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli

 • Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

 • Badania wyłączników różnicowoprądowych

      Każde badanie stanu instalacji elektrycznej jest zakończone stosownym do tego protokołem, który zawiera między innymi miejsce wykonywania pomiarów, opis i parametry sieci, wyniki pomiarów, podstawy prawne oceny pomiarów, orzeczenie i ewentualne zalecenia. W przypadku negatywnych wyników pomiarów w protokole końcowym zalecamy w jaki sposób usunąć wynikłe problemy.

    Wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji, wyłączników różnicowo-prądowych i skuteczności ochrony przeciw porażeniowej obwodów zabezpieczonych wyłącznikami RCD powodują czasowe wyłączenie napięcia.    Wykonujemy również wszelkie prace elektroinstalacyjne, remontowe i modernizacyjne.

      Posiadamy duże doświadczenie zawodowe. Wykonawca pomiarów posiada stosowne uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych – świadectwa kwalifikacyjne „D”, „E” i „pomiary”.

     Badania wykonujemy miernikiem KYORITSU KEW 6010B.

     Wystawiamy faktury VAT.     

                                         

Pomiary elektryczne wykonujemy w:                                                

 • budynkach mieszkalnych

 • budynkach biurowych, handlowych, usługowych itp.

 • budynkach użyteczności publicznej

 • budynkach przemysłowych magazynowych itp.

 • oraz na placach budów

Zapraszamy do współpracy :                                               

 • spółdzielnie mieszkaniowe                                                   

 • wspólnoty mieszkaniowe

 • administracje budynków użyteczności publicznej

 • administracje placówek oświatowych

 • firmy

 • klientów indywidualnych

   

   

             CENNIK POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH

  •  Pomiar rezystancji izolacji obwodu jednofazowego               –  5,00 PLN/obwód
  •  Pomiar rezystancji izolacji obwodu trójfazowego                  –  8,00 PLN/obwód
  •  Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej –         –  4,00 PLN/punkt
                 impedancja pętli zwarcia (skuteczność zerowania)
  •  Badanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD)                    – 10,00 PLN/szt 
  Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT 23 %.
  Terminy i czas wykonywania pomiarów – do uzgodnienia

   

       Powyższy cennik pełni rolę tylko informacyjną i nie jest ofertą cenową w rozumieniu    Art. 66 &1 Kodeksu Cywilnego. Ostateczna cena zawsze jest ustalana indywidualnie ze zleceniodawcą.