Pomiary elektryczne

    Powyższy cennik pełni rolę tylko informacyjną i nie jest ofertą cenową w rozumieniu    Art. 66 &1 Kodeksu Cywilnego. Ostateczna cena zawsze jest ustalana indywidualnie ze zleceniodawcą.